Skip to main content

Liis Kuurme

Alateadvuse diagnostika ja innovatiivsetel teaduslikel meetoditel põhinev sagedusteraapia, nõustamine ja coaching

Kontakt

tel: +372 5621 7447
e-post: liis@timewaver.ee
www.liiskuurme.ee

Alateadvuse diagnostika ja sagedusteraapia

Kasutan oma töös selle sajandi tipptehnoloogilist seadet TimeWaver.

Tegemist on Saksamaal väljatöötatud ning teaduslikul lähenemisel tugineva seadmega, mille abil on võimalik objektiivselt analüüsida kvantvälja ning mis on nii Eestis kui ka mujal maailmas andnud väga häid tulemusi.

Teen diagnostikat inimestele, kes soovivad tuvastada oma emotsionaalsete, mentaalsete või füüsiliste probleemide algpõhjused ning seejärel keskenduda nende lahendamisele.

Olen Eestis ainus litsentseeritud TimeWaver metoodikat kasutav spetsialist ja coach.

Minu kursused ja sündmused: