Skip to main content

Selgeltnägemine? Mis see tegelikult on?

Mis on selgeltnägemine, mida see tähendab ja kuidas töötab? Kas selgeltnägemist on võimalik õppida? Kes on selgeltnägija?

Intuitiivse tunnetamise ja tajumise kursused

Soovin osaleda kursusel

Lisainfot sündmuse kohta: 55903155
Saada osalemissoov e-mailile: teresa.mangel@gmail.ee

Kui ma küsin oma õpilastelt esimesel õppepäeval, et mida selgeltnägemine tegelikult tähendab, siis on vaikus. Me kõik kasutame sõna selgeltnägija ja selgeltnägemine, aga selle tegelikku tähendust teavad kahjuks vähesed.

Mis on selgeltnägemine ja kes on selgeltnägija?

Selgeltnägemine – informatsiooni saamine ühisest infoväljast läbi inimese enda tunnetuse ja taju. Selgeltnägija – inimene, kelle hinge, keha ja vaimu koostöö on sujuv, ego on kontrolli all, meeled on puhtad eelarvamustest ning sõltumatud. Selgeltnägija oskab universumi info kätte saada läbi enda keha ja meelte ning selle edastada ilma moonutuseta. Lühidalt öeldes, kui selgeltnägija ise on hädas, haigustes, vaegustes ja ei suuda oma eluga hakkama saada, siis ei suuda ta ka infot vastu võtta ja ilma moonutusteta edastada. Seega võib kindlalt öelda, et me kõik oleme „selgeltnägijad”. Kõik võime läbi oma keha saada informatsiooni, selle ära tunda, lahti selgitada ja enda hüvanguks kasutada. Küll aga suudame vastu võtta vaid niipalju, kui keha puhtus võimaldab ning tõlgendada vaid seda infot, millesse suudame erapooletult suhtuda. Edastada saame pädevat infot vaid siis, kui hoiame ego kontrolli all.

Kas selgeltnägemist on võimalik õppida?

Jah, täpselt samuti nagu auto juhtimist või võõrkeele omandamist. Vaja on soovi, kannatust ja aega. Mõnele on antud rohkem, mõnele vähem; mõni õpib kiiremini, mõni aeglasemalt ja mõni ei taha üldse õppida. Me ei õpi midagi üleloomulikku, vaid seda, kuidas infot oma kehas vastu võtta ja tõlgendada.

Me oleme kõik võrdsed, tunneme ja tajume ühtemoodi, kuuleme ja näeme. Meid eraldab vaid suhtumine iseendasse, usaldamine, aktsepteerimine ja meile kalliks saanud ego.

Mida õpime ja kuidas?

Kõigepealt õpime universumi ja infovälja reegleid ja seadusi. Nii nagu siin planeedil Maa, kui ületad kiirust, saad trahvi; varastad või tapad, lähed vangi jne. Nii on ka universumis, kui rikud seadust, saad karistada. Küll aga on siin füüsilises maailmas lihtsam. Kui rikud rangelt reegleid ja vanglasse satud, siis sinu toidu ja puhtad linad maksab maksumaksja. Universumis aga maksumaksjaid pole. Kogu karistuse kannad ise ja kangema karistuse puhul jagub seda ka sinu lähedastele ja perele.

Olulise osana õpime iseenda „korda tegemist”. Kursustel õpime koos lihtsaid ja läbi aegade sissetöötatud tehnikaid, et just oma tunnetust, nägemist, tajumist ja teadvust lihvida, esile tuua, usaldada ja tunnistada. Õpime ennast väärtustama ja aksepteerima/tunnustama. Kui teame maailma toimimise ja eksisteerimise lugu, siis teame, kuidas see töötab, mõistame seda ning suudame parendada ning muuta. Ja nii see tasapisi tulebki, – tunnetamine, tajumine, mõistmine ja nägemine –, see mida me selgeltnägemiseks kutsume.

SELGELTNÄGEMINE on ka sellepärast selgelt nägemine, et näeme ilma eelarvamusteta, ilma ego sekkumiseta, ilma prahi ja mürata, mis meie elusid varjutab. Emotsioonid on kontrolli all. Pilt on selge. Selge pilt!

Kõik kuue astme edukad läbijad saavad sertifitseeritud diplomi Moskva Rahvusvaheliselt Selgeltnägemise ja Energiateraapia Akadeemialt. Diplomeid annab üle akadeemia president Eesti külastuse ajal.

Grupid on väikesed ja töö individuaalne. Kõiki õppe- ja praktikapäevi saab omavahel individuaalselt kokku leppida.

Antud õppematerjalid sobivad absoluutselt kõikidele, ka lastele. Materjalidega kaasneb palju lugemist, filmide vaatamist, enda puhastamist, harjutusi ja kõike, mis aitab edasi liikuda kiiremini ja selgemalt.