Skip to main content

Voodoo kultuuri imepärased saladused

Hetkel ei toimu

Sügavamõttelised ja põhjalikud loengud elust enesest. Reaalse teaduse ja lõputu vaimsuse piirimailt. Informatsioon ja teadmised, mida arvuti sügavustest ei leia.
Kursustega kaasnevad meditatsioonid, pühitsused, harjutused,  õppematerjalid ja soovi korral tunnistused.

Kursus on vene keeles, eestikeelse professionaalse tõlkega.

Voodoo kultuuri imepärased saladused.

Lääne-Aafrika kallastelt Brasiilia vihmametsadeni, Haiti saarelt New Orleansi tänavateni.
Õpime tundma kogu voodoo ajalugu ja  kõiki voodoo saladusi.

Voodooi-stid usuvad, et on üks peamine looja-jumal, keda kutsutakse Bondye (“Bondye” on tõenäoliselt tuletatud prantsusekeelsest terminist Bon Dieu – otsetõlkes “hea jumal”). Kuid kuna Bondye ei interakteeru inimeste maailmaga siis vodouistideks kummardavad erinevaid Bondye alluvusse kuuluvaid vaime ehk loa‘sid. Iga vaim ehk loa esindab mingit teatud aspekti inimeste elus.

Et tavaelus paremini toime tulla, loovad vodouistideks loadega häid isiklikke suhteid, tehes neile annetusi, luues altareid ja muid pühendusega objekte. Tähtsad on ka tseremooniad, milles kasutatakse laulu, tantsu, muusikat ja esineb ka vaimude poolt seestumisi.

New Orleansi voodoo on alguse saanud prantslaste poolt Aafrikast sinna toodud orjadest, kelle kultuuri ja religiooni segunemiselt kristlusega selline usundivorm tekkis.
Louisiana voodoo võtmeelementideks on erinevate taimede kasutamine, mürgid ja rituaalide abil kõikvõimalike kaitsvate või vaenlasele kahjutoovate amulettide loomine.

Haiti voodoo on alguse saanud 18. sajandil prantslaste asutatud orjakolooniates Saint-Domingue’is (Haitil), kus orjastatud aafriklaste enda religiooni suruti aktiivselt maha ning neid sunniti üle võtma kristlust.

Tänapäevane voodoo on lähedaselt seotud ja välja kasvanud Lääne-Aafrika vodunist.

Põhjalikuma materjali saab kursustelt.

Sündmuse sisu ja kava:

Mis see voodo on? Kust see alguse sai ja milleks teda kasutatakse?
Kuidas see töötab? Mida tehakse?
Me õpime, kuidas ennast kaitsta voodooga põhjustatava kahju eest.
Me saame teada, kes on Ungan ja Bokor ning mis on santeria.
Voodoo rituaalid ja kasutusalad.
Voodoo ohud ja ohutus.